(Nhà cái tặng 100k miễn phí)Ủy ban quản lý sòng bạc Nhật Bản(Nhà cái tặng 100k miễn phí)Ủy ban quản lý sòng bạc Nhật Bản

Ủy ban giám sát sòng bạc của Nhật Bản, thị trường trò chơi lớn nhất của EU, yêu cầu bổ sung nhân lực và ngân sách bổ sung cho năm 2022

Ủy ban Điều tiết Sòng bạc Nhật Bản (JCRC) đã yêu cầu bổ sung nhân viên và ngân sách cho năm tài chính 2022 khi cơ quan này chuẩn bị cấp giấy phép hoạt động sòng bạc đầu tiên của đất nước.

Ủy ban, được thành lập bên ngoài nội các chính phủ, sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề như quy định về vấn đề cờ bạc, ngoài việc cấp giấy phép cần thiết để vận hành sòng bạc.

Châu Á Thái Bình Dương được biết rằng ủy ban đã yêu cầu thêm 370 triệu yên (3,3 triệu đô la) vào năm 2020, tăng ngân sách của mình lên 4,53 tỷ yên (40,7 triệu đô la) từ 4,15 tỷ yên (37,3 triệu đô la).

(Nhà cái tặng 100k miễn phí)Ủy ban quản lý sòng bạc Nhật Bản

Chi tiết ngân sách đề xuất bao gồm 3,19 tỷ yên (28,7 triệu đô la) chi phí hành chính bao gồm cả nhân sự — tăng 130 triệu yên (1,2 triệu đô la) từ năm 2021 và 470 triệu yên (4,2 triệu đô la) cho chi phí cơ sở/hoạt động như giấy phép tiêu chí phê duyệt và hướng dẫn phê duyệt để đảm bảo áp dụng đúng Đạo luật tạo thuận lợi cho IR và các Đạo luật liên quan.

400 triệu yên (3,6 triệu đô la) khác sẽ được sử dụng để xây dựng và vận hành hệ thống quản lý thông tin, bao gồm an ninh mạng, cho các hoạt động trong sòng bạc và quản lý truy cập sòng bạc nghiêm ngặt.

Một khoản 260 triệu yên khác (2,3 triệu đô la) được lên kế hoạch để cử nhân viên ra nước ngoài học hỏi chuyên môn và nghiên cứu công nghệ để phát triển ngành. 200 triệu yên (1,8 triệu đô la) khác sẽ được chi cho phí xem xét và cấp phép cho các nhà sản xuất thiết bị sòng bạc.

Với việc ban hành Đạo luật Xúc tiến IR, một phòng đối phó kỹ thuật cũng sẽ được thành lập trong bộ phận giám sát và đánh giá, vì vậy ủy ban đã yêu cầu tăng từ 20 lên 160 người từ 140 người hiện có.