Nhà cái vx88 tặng 100k miễn phíNhà cái vx88 tặng 100k miễn phí

Thời gian khuyến mãi: 00:00:00 ngày 25/05/2023 – 23:59:59 ngày 31/05/2023

Đối tượng: Tất cả thành viên VX88

Nội dung khuyến mãi:

Khuyến mãi 1: Giải thưởng cộng thêm

Trong thời gian khuyến mãi, thành viên có thể đặt cược vào địa điểm điện tử ≥1000k trong một ngày để nhận được tiền thưởng tương ứng dựa trên số tiền thắng trò chơi điện tử trong ngày, lên đến 5888k tiền thưởng mỗi ngày!

Lưu ý: Số tiền trúng thưởng thống kê phần lợi nhuận của đơn đặt cược trúng thưởng và không bao gồm tiền gốc của đơn đặt cược trúng thưởng.

Lời bài hát: Daily Rescue

Trong thời gian khuyến mãi, bất kỳ hội viên nào trong nhà thi đấu điện tử trong ngày đều có lợi nhuận âm, có thể căn cứ vào cấp VIP trong ngày để xin lợi nhuận âm trả lại, mỗi ngày cao nhất 888K sẽ giúp bạn lật ngược tình thế!

Quy tắc khuyến mãi

[Khuyến mãi 1: Giải thưởng thêm giải thưởng]: Trong thời gian khuyến mãi, hội viên có thể đặt cược vào nhà thi đấu điện tử ≥1000k mỗi ngày theo số tiền trúng thưởng trò chơi điện tử trong ngày để nhận được tiền thưởng tương ứng, hệ thống sẽ gửi tiền thưởng đến trung tâm phúc lợi hội viên trước 24:00 sau khi đăng ký, yêu cầu hội viên tự nhận bằng tay (thời hạn nhận có hiệu lực là 7 ngày, quá hạn không bổ sung);

Ví dụ: Hội viên A, ngày 25 tháng 5 hội trường điện tử tích lũy có hiệu lực đặt cược 500.000 K và số tiền trúng thưởng 188.888 K, xin ưu đãi khuyến mãi, hệ thống sẽ phát tiền thưởng 1.188 K đến trung tâm phúc lợi hội viên trước 24 giờ ngày hôm sau.

[Khuyến mãi 2: Cứu trợ hàng ngày]: Trong thời gian khuyến mãi, hội viên tạo ra lợi nhuận âm trong bất kỳ địa điểm điện tử nào trong ngày, có thể yêu cầu trả lại lợi nhuận âm theo cấp VIP trong ngày, tiền thưởng sẽ được gửi đến trung tâm phúc lợi của hội viên trước 24:00 ngày hôm sau, yêu cầu hội viên tự nhận bằng tay (tiền thưởng phải được nhận trong vòng 7 ngày, quá hạn hủy bỏ không phát lại, tiền thưởng trả lại<1k sẽ không phát lại);

Ví dụ: Trong thời gian khuyến mãi, hội viên B (cùng ngày là VIP3) ngày 26 tháng 5 đặt cược tại nhà thi đấu điện tử với lợi nhuận âm tích lũy 1000k, xin ưu đãi khuyến mãi, hệ thống sẽ phát thưởng 30k cho hội viên đến trung tâm phúc lợi hội viên trước 24 giờ ngày hôm sau.

Mỗi người dùng cần đáp ứng: mỗi số điện thoại di động, email, địa chỉ IP, cùng thẻ ngân hàng, cùng máy tính chỉ có thể đăng ký 1 tài khoản vx88, nếu xét duyệt phát hiện có hành vi vi phạm hoặc chênh lệch, chúng tôi sẽ bảo lưu quyền khấu trừ lợi nhuận và lợi nhuận phát sinh từ xét duyệt vô thời hạn;

Để tránh sự khác biệt trong cách hiểu văn bản, VX88 giữ quyền giải thích cuối cùng về chương trình khuyến mãi này.