Quy tắc Texas Hold'em, quy tắc lớn nhỏ.Quy tắc Texas Hold'em, quy tắc lớn nhỏ.

Hoàng Gia Đồng Hoa Thuận> Đồng Hoa Thuận> Tứ Điều> Hồ Lô> Đồng Hoa> Thuận Tử> Tam Điều> Hai đôi> Một đôi

Nhà cái tặng 100k miễn phí

Bởi vì bản chất của kích thước là xác suất xuất hiện:

[ Hoàng Gia Đồng Hoa Thuận ] là loại bài duy nhất có thể ăn toàn bộ 100% toàn trường, Hoàng Gia Đồng Hoa Thuận và Phi Hoàng gia Đồng Hoa Thuận, tỷ lệ xuất hiện là 30939: 1, xác suất chuyển hóa thành là 0,003%.

[ Đồng hoa thuận ] Đồng hoa thuận cùng màu, nhưng không bao gồm Hoàng gia đồng hoa thuận, tỷ lệ xuất hiện và không xuất hiện là 3589: 1, xác suất chuyển hóa thành là 0,027%.

[ Bốn điều/Kim Cương ] Tỉ lệ gom đủ bốn điều và gom không đủ là 594: 1, xác suất chuyển hóa thành là 0,168%, tuy rằng đã cao hơn hai loại trước rất nhiều, nhưng nếu sức bài ở vị trí thứ ba, hiển nhiên cũng phải dựa vào nhân phẩm bùng nổ mới có thể lấy được.

Nhà cái tặng 100k miễn phí

[ Hồ lô ] Hồ lô cũng coi như là thông thường, lấy được hồ lô và không lấy được tỷ lệ là 38: 1, xác suất là 2,59%, bởi vậy nếu trên tay bạn có đồng hoa, xin nhất định đề phòng trong tay đối phương có hồ lô!

Quy tắc Texas Hold'em, quy tắc lớn nhỏ.
Quy tắc Texas Hold’em, quy tắc lớn nhỏ.

[ Đồng hoa ] Đồng hoa là loại bài mà rất nhiều người chơi đều thích gom góp, rất nhiều người khi bắt đầu bài có màu sắc giống nhau liền thích Allin, nhưng trên thực tế tỷ lệ có thể lấy được đồng hoa và không lấy được không khác gì hồ lô, là 32: 1, xác suất là 3,025%, đồng hoa không thể cưỡng cầu nha.

[ Thuận tử ] Thuận tử so với hồ lô và đồng hoa thì dễ gom hơn, nhưng lực bài cũng yếu, tỷ lệ có thể lấy được thuận tử và không lấy được là 21: 1, xác suất là 4,619%, xác suất này xem như rất cao, nhất là sau khi có thể lấy được bốn thuận liên tiếp, nghe bài là rất có hy vọng.

Nhà cái tặng 100k miễn phí

[ Ba điều ] Ba điều rất dễ lấy? Sai rồi, ba cái không cao hơn mấy lần so với thuận tử, mà là ngang nhau, tỷ lệ có thể lấy được và không lấy được là 20: 1, xác suất là 4,829%, điều này cũng vừa vặn giải thích nguyên nhân vì sao ba cái thường xuyên bị thuận tử tiêu diệt.

[ Hai cặp ] Bắt đầu từ hai cặp, mới là loại bài phổ biến nhất, trung bình trong 4 ván bạn có thể lấy được hai cặp một lần, điều này cũng có nghĩa là đối thủ cũng như vậy, tỷ lệ thành bài và không thành bài là 3,26: 1, xác suất là 23,495%. Cho nên hai đôi là không đủ để đặt cược nặng.

[ Một đôi ] Là bài cao hay là một đôi dễ lấy nhất? Đáp án là một đôi, xác suất có thể lấy được một đôi cao tới 43.822%, tỷ lệ thành bài là 1.28: 1, đây cũng là nguyên nhân người mới luôn cảm thấy trong tay mình”có bài”, kỳ thật trong tay có một đôi nhỏ dưới 10, trên cơ bản không khác gì cái gì cả.

[ Bài cao ] Nếu bạn lấy được bài cao, chứng tỏ nhân phẩm của bạn thật sự không cao, xác suất lấy được bài cao chỉ có 17,141%, thấp hơn nhiều so với một đôi, tỷ lệ là 4,74: 1.